بازیابی کلمه عبور

KUK SOOL WON

کوک سول وان

(국술원) مجموعه هنرهای رزمی باستانی مدرن کره‌ است که در سال ۱۹۵۸ توسط سو این هیوک سازمان یافته شد.

وی در سال ۱۹۶۱ تشکیلات سازمانی کوک سول را معرفی کرده و آن را کوک سول وان (انجمن هنرهای رزمی سنتی کره) نامید.

هدف هیوک ارائه گستره کاملی از هنرهای رزمی کره‌ای و یکپارچه سازی آن، شامل ضربات دست و پا و استفاده از سلاح‌های سرد بود.

یکی از اسرار کوک سول وان برای موفقیت آمیز بودن مفصل این است که مدافع دستش باز باشد.

چرا که وقتی دست انسان به صورت مشت بسته باشد ضعیف‌تر است.

 

فنون کاربردی

روش مبارزه در کوک سول وان به‌طور اجمالی شامل موارد ذیل است:

تکنیکهای دست: ·روش‌های ضربات دست باز و بسته، شامل کف دست، مشت، ضربه با مچ، ضربه با انگشتان دست و تمرینات تخصصی دست. · ضربه به نقاط حساس بدن. · ضربه با بازو، آرنج و کتف. · دفاع در برابر ضربه و بلوکه نمودن آن.

تکنیکهای پا: · ضربات بنیادی (پایه) · ضربات به نقاط حساس · ضربات ویژه

تکنیکهای گلاویزی و پرتابی: · پرتاب بدن · پرتابهای افت · پرتاب پا · نبرد بر روی زمین (گلاویز شدن بر روی زمین).

کوک سول وان در ایران

داریوش غفاری پایه‌گذار کوک سول وان در ایران در حال اجرای تکنیک، ۱۳۵۸.
کوک سول وان، در سال ۱۳۵۹ خورشیدی توسط مهندس داریوش غفاری کوک سول کار مقیم آمریکا وارد ایران شد و در ابتدا آموزش آن توسط وی در باشگاه آتش نشانی تهران آغاز گردید.

بنیان گذار کوک سول وان در ایران در طول دهه ۱۳۶۰ و ابتدای دهه ۱۳۷۰ به آموزش این هنر رزمی در نقاط مختلف تهران از جمله محله سید خندان پرداخت.