بازیابی کلمه عبور

Sitting volleyball

والیبال نشسته

ورزشی برای معلولان است که برای اولین بار در سال ۱۹۷۶ در تورنتو، کانادا برگزار شد. در والیبال نشسته طول تور ۳ فوت یعنی 15/1 برای آقایان و 10/1 متر برای بانوان می‌باشد و زمین مسابقه ۶ در 5 متر است و ۲ متر منطقه حمله هر تیم است. معلولان دو یا یک پا قطع می‌توانند در والیبال نشسته شرکت کنند. در این ورزش سرویس علاوه‌بر دریافت،دفاع نیز دارد و سرعتی‌زن لازم نیست زمین را ترک کند. در والیبال نشسته حتماً باید بالا تنه ورزشکار سالم باشد. در این ورزش میان‌گین قدی مهم نیست و نیاز نیست که ورزشکار بلند قد باشد چرا که در طول بازی پرش صورت نمی‌گیرد.ازتمرینات مهم آن تمرینات چابکی می‌باشد.