بازیابی کلمه عبور

Walnut Game

گردو بازی

نوع بازی : پسرانه و به صورت گروهی که به سه روش انجام می شد
زمان بازی :تابستان وایام نوروز
مکان بازی : فضای باز

شرح بازی:

این بازی به صورت گروهی وپسرانه است ودر فضای باز انجام می شود هریک از بازیکنان بر اساس قرار قبلی در حالیکه تعدادی گردو در دست دارند با قرار دادن دو یا سه عدد گردو روی هم یعنی به تعداد افراد بازی کن گردو در کنار هم قرار می دهند لازم به ذکر است هریک از بازیکنان یک عد د گردوبزرگتر از گردوهای چیده شده در میدان بازی که اصطلا حا به آن شقه (shage)می نامند جهت ضربه زدن به گردو های چیده شده در دست دارند شروع کننده بازی که در فاصله 4 الی 5 متری مکان قرار گرفتن گردو ها ایستاده است با شیر خط کردن تعیین گردیده بازی  را با نشانه گرفتن با شقه ای که در دست دارد شروع می کنند.

اگر توا نست  گردو ها را با ضربه زدن ازداخل دایره ای  که گردو ها چیده شده خارج کند تمامی گردو ها را تصاحب می کند یعنی برنده تمامی گردو ها می شود و افراد بازیکن مجددا گردو خودشان را داخل مکان بازی می چینند در این مرحله برنده بازی علاوه بر گردوی که همراه با  دیگر بازی کنان داخل میدان بازی قرار می داد  یک جفت بیشتر از دیگر بازیکنان در مته (math) مکان بازی می چیند در این مرحله نیز برنده بازی ،آغاز کننده بازی است در هر مرحله از بازی تعداد ی از گردوها در مکان بازی باقی می ماند ونفرات بعدی بترتیب بازی را ادامه می دهند.

بازیکنان بخاطر هیجان بخشیدن بازی در هر دوره از بازی سعی می کنند تعد اد جفت های گردو را بیشتر کنند بدین ترتیب بازی ادامه پیدا می کند.در پایان بازی هریک از بازیکنانی که بیشترین گردو را بدست آورندآن فرد  برنده بازی است .

گِردوبازی یا جُزْبازی از بازی‌های فولکلور قدیمی و پسرانه است که به صورت گروهی انجام می‌شود. در این بازی، هر بازیکن از قبل تعدادی گردو با خود دارد. ستون‌هایی از گردوها، عموماً متشکل از دو گردو که روی هم قرار گرفته‌اند، به تعداد بازیکنان و به صورت ردیفی در کنار هم چیده می‌شود (که اصطلاحاً به این کار کاشتن گردوها می‌گویند). هر بازیکن گردویی مختص به خود دارد که معمولاً اندازهٔ آن بزرگ‌تر از بقیه است و به آن اصطلاحاً شَقِّه می‌گویند. بازیکنان به نوبت (که می‌تواند بر اساس قرعه مشخص شود)، گردوی شقهٔ خود را از فاصله‌ای معین (معمولاً ۴ یا ۵ متر) به سوی ردیف گردوها پرتاب می‌کند. در صورت اصابت کردن گردوی شقه به بقیه گردوها و ریختن آنها را روی زمین، بازیکن مورد نظر آن گردوها را تصاحب می‌کند، در غیر این صورت، نوبت به بازیکن بعدی می‌رسد. این روند همینطور ادامه می‌یابد تا اینکه تمام گردوهای کاشته‌شده در آن دور به زمین بریزند. در هر دور، تعداد ردیف گردوها بیشتر می‌شود.

در سال‌های اخیر مسابقات گردوبازی در ایران برگزار شده است.